Meditation

MEDITATION IS THE PRACTICE OF DEEP CONCENTRATION OF THE MIND.
‘Everyone thinks that the purpose of meditation is to handle stress, to tune out, to get away from it all. While that’s partially true, the real purpose of meditation is actually to tune in, not to get away from it all, but to get in touch with it all. Not to just de-stress, but to find that peace within, the peace that spiritual traditions talk about that passes all understanding. So, meditation is a way to get in the space between your thoughts. You have a thought here, a thought here, and there’s little space between every thought’.
-Deepak Chopra

MEDITATION IS A MEANS OF TRANSFORMING THE MIND.
Eastern meditation practices include techniques that encourage and develop concentration, clarity, emotional positivity, and a calm seeing of the true nature of things. By engaging with a particular meditation practice you learn the patterns and habits of your mind, and the practice offers a means to cultivate new, more positive ways of being. With regular work and patience these nourishing, focused states of mind can deepen into profoundly peaceful and energised states of mind. Such experiences can have a transformative effect and can lead to a new understanding of life.

MEDITATION HAS BEEN AROUND FOR THOUSANDS OF YEARS.
Meditation in Kundalini Yoga contains specific, practical tools that carefully and precisely support the mind and guide the body through the use of breath, mantra, mudra, and focus. The range and variety of meditation techniques in the Kundalini Yoga tradition is truly extraordinary. Yogi Bhajan passed on hundreds of meditations tailored to specific applications. There are meditations that reduce stress, work on addictions, increase vitality, and clear chakras, to name a few. While there exist many, many styles and approaches to meditation, what set this approach to meditation apart are its precision, effectiveness, and practicality.

MEDITATIE

MEDITATIE IS HET BEOEFENEN VAN EEN DIEPE CONCENTRATIE VAN DE GEEST.
‘Iedereen denkt dat het doel van meditatie is leren omgaan met stress, afstemmen, even weg zijn van alles. Dat is gedeeltelijk waar, maar het echte doel van mediteren is eigenlijk naar binnen gaan, niet weg zijn van alles maar eigenlijk echt in contact komen met alles. Het gaat niet alleen om te ont stressen maar vooral om de innerlijke rust te vinden, de rust waar alle spirituele tradities voorbij alle begrip over praten. Meditatie is dus een manier om in de ruimte tussen je gedachten te komen. Je hebt een gedachte hier en een gedachte daar en er is een kleine ruimte tussen elke gedachte.’ Deepak Chopra

MEDITATIE IS EEN MIDDEL OM DE GEEST TE TRANSFORMEREN.
Oosterse meditatiepraktijken omvatten technieken die de concentratie, helderheid, emotionele positiviteit stimuleren en ontwikkelen. Meditatie helpt je om meer helderheid te ontwikkelen, en beter om te gaan met de dagdagelijkse dingen. Door je te engageren in het beoefenen van meditatie leer je de patronen en gewoontes van je mind kennen en biedt het je de mogelijkheid om een nieuwe, meer positieve manier van zijn te ontwikkelen. Door regelmatig te mediteren en wat geduld en begrip kunnen deze gefocuste mentale toestanden evolueren in diepgaande, vreedzame energieke, voedende mentale toestanden. Dergelijke ervaringen kunnen een blijvend veranderend effect hebben en kunnen leiden tot een nieuw begrip van het leven.

MEDITATIE BESTAAT AL DUIZENDEN JAREN.
Meditatie in Kundalini yoga bevat specifieke, praktische hulpmiddelen die de mind, en het lichaam zorgvuldig en nauwkeurig ondersteunen en begeleiden door het gebruik van ademhaling, mantra, mudra en focus. Het bereik en de verscheidenheid van de meditatie technieken binnen de Kundalini yoga traditie is echt buitengewoon. Yogi Bhajan gaf honderden meditaties door, voor specifieke toepassingen. Er zijn meditaties die stress reduceren, die werken op verslavingen, die de vitaliteit verhogen en chakra’s reinigen, om er maar een paar te vernoemen. Er zijn vele verschillende stijlen en benaderingen van meditatie, maar wat deze vorm onderscheidt van de andere is zijn precisie, effectiviteit en uitvoerbaarheid.

THE JEWEL WITHIN YOGA

Email:

info@thejewelwithinyoga.ca

Telephone:

+1(506)850-1732
+1(506)850-1773

Let's connect:

©The Jewel Within Yoga

Website by Blissness Agency